Werkwijze

De Gezonde Leefstijl Company zet haar medewerkers in binnen projecten, die als doel hebben mensen een gezondere leefstijl te laten aannemen. De uitvoer van de interventies op locatie wordt zo veel mogelijk door professionals in hun eigen buurt gedaan. De GLC biedt deze professionals de noodzakelijke ondersteuning en huurt ze in als nodig.

Onze pijlers

De GLC richt zich op een aantal pijlers:

  1. Interventies op maat voor elke buurt;
  2. Het begeleiden van professionals;
  3. Het leggen van verbindingen tussen gemeente, welzijn, zorg en sport/bewegen;
  4. Deskundigheidsbevordering voor gemeente, welzijn, zorg- en sport/beweegprofessionals;

Samenwerken

Door effectieve interventies te ontwikkelen en te implementeren en de daarbij ontstane netwerken tussen gemeente, welzijn, zorg en sport/bewegen te ondersteunen, zorgt GLC voor verbinding tussen deze soms ver uit elkaar liggende werelden. Met samenwerkingspartners bekijkt de GLC samen de mogelijkheden om de effectieve interventies door te ontwikkelen en aan te passen aan de lokale situatie.

Financiering

De GLC zoekt naar financieringsmogelijkheden om lokaal de interventie op te kunnen zetten en netwerken te ondersteunen en te werken aan de kwaliteit van de interventie plus deskundigheidsbevordering van de professionals. De GLC zet zich in om effectieve interventies verder te ontwikkelen door verbeterslagen te maken met opgedane kennis uit de proces- en effectevaluaties. Bovendien zal de GLC waar mogelijk wetenschappelijk onderzoek laten verrichten over de effecten van de interventies.