Samenwerken

Eigenlijk kunnen we geen partij opnoemen waarmee we niet mee zouden willen samenwerken als de vraag past binnen één van de aandachtsgebieden van de Gezonde Leefstijl Company.

Op dit moment werken we samen met:

  • Gezondheidscentra
  • Huisartsen
  • Fysiotherapeuten
  • Diëtisten
  • Sportstimulering
  • Gemeentelijke diensten
  • Welzijnsorganisaties

Open voor een kennismaking

Als u denkt dat u onze hulp en ondersteuning kunt gebruiken, dan kunt u contact opnemen met ons. Onze werkzaamheden beginnen altijd met een kennismakingsgesprek. We bekijken samen naar uw vraag en bekijken welke bijdrage wij kunnen leveren.

Afhankelijk van uw vraag past onze ondersteuning binnen een bestaande subsidie of ander project dat we uitvoeren. Mocht dat niet het geval zijn bekijken we samen met u wat andere mogelijkheden zijn om onze werkzaamheden te financieren.

Natuurlijk kunt u ons ook een offerte vragen voor de door ons te leveren producten/diensten.