Samen Gezond Eten en Bewegen (SGEB)

SGEB is een gecombineerde leefstijl interventie (GLI) om deelnemers met overgewicht en met een lage sociaaleconomische status te begeleiden naar een blijvend verbeterde ervaren gezondheid. Uniek aan deze interventie is dat deelnemers die voldoende gemotiveerd zijn opgeleid worden om zelf de basiscursus te geven. Dit zijn dus deelnemers uit dezelfde doelgroep, wat de laagdrempeligheid en herkenning voor deelnemers bevordert. De deelnemers worden daarbij ondersteund door een communitybuilder.

Na de intake starten de deelnemers met fase 1, een basiscursus van acht weken en minimaal 2 terugkombijeenkomsten in het jaar na start van de interventie. Na deze eerste fase is bij voldoende motivatie de mogelijkheid om een aanvullende 10-weekse cursus te volgen waarin wordt geleerd hoe de deelnemers zelf een cursus kunnen leiden (fase 2). Ze worden hierin begeleid door de beweeg-, voedings- en een coachprofessional. Na het afronden van deze tweede fase gaan de deelnemers (nu ervaringsdeskundigen in opleiding genoemd) de basiscursus geven aan nieuwe deelnemers met hulp van de eerder genoemde professionals (fase 3). Zo ontstaan er twee groepen binnen de interventie: een groep die wordt begeleid door professionals (beweegprofessionals en voedingsprofessionals) en een groep die grotendeels wordt begeleid door ervaringsdeskundigen. De ervaringsdeskundigen blijven na deze cyclus beweeglessen en voedingslessen geven (de basiscursus) en worden daarbij gecoacht door de communitybuilder.

Enthousiast geworden?

De interventie is opgenomen in de database van Centrum Gezond Leven als ‘goed onderbouwd’. Via onderstaande link is meer informatie beschikbaar over o.a. de inhoud van de interventie, de werkwijze en de kosten: https://interventies.loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies/interventies-zoeken/1900107)

Benodigde materialen voor de uitvoering van de interventie (handleiding, toolkit, cursusboeken etc.) zijn via de GLC verkrijgbaar. Alle materialen zijn begrijpelijk voor deelnemers met een laag opleidingsniveau en matige kennis van de Nederlandse taal.

Succesfactoren

De interventie heeft inmiddels 525 deelnemers bereikt in gemeente Rotterdam in de wijk Bloemhof en Crooswijk en 54 ervaringsdeskundigen opgeleid. Het Erasmus MC en de afdeling Onderzoek en Business Intelligence van gemeente Rotterdam hebben Samen Gezond Eten en Bewegen effectief bevonden op het gebied van gewichtsvermindering, bewegen, ervaren gezondheid en op het gebied van maatschappelijke participatie voor deelnemers en de opgeleide ervaringsdeskundigen.

Uitdagingen

Een belangrijk aandachtspunt is het vinden van structurele financiering van de interventie. De GLC zet in om de interventie nogmaals uit te voeren en opnieuw de effecten te onderzoeken zodat ook deze interventie het keurmerk ‘eerste bewijs voor effectiviteit’ mag ontvangen in de toekomst. Tot nu toe zijn alleen vrouwen opgeleid als ervaringsdeskundigen. Op dit moment worden in Bloemhof in Rotterdam een groep mannen en vrouwen opgeleid tot ervaringsdeskundigen. De verwachting is dat medio 2021 de eerste resultaten daarvan gepresenteerd kunnen worden. In Crooswijk begeleiden de opgeleide ervaringsdeskundigen hun deelnemers in Huizen van de Wijk en op scholen. Zij worden ondersteund door hun communitybuilder.