Opdracht voor Lokaal Preventie Akkoord Hengelo

In 2022 heeft de Gezonde Leefstijl Company (GLC) een opdracht gekregen om gemeente Hengelo advies te geven hoe de Gecombineerde Leefstijl Interventie een boost kan krijgen. Op dit moment zijn er te weinig locaties die de GLI aanbieden en worden te weinig deelnemers bereikt om het verschil te maken in het terugdringen van de cijfers overgewicht en obesitas. De GLC zet in op meer bekendheid met de GLI voor professionals en potentiële deelnemers, meer locaties die een GLI willen aanbieden en ondersteuning van alle GLI aanbieders.

Allereerst is gestart met een “0- meting” door in kaart te brengen welke organisaties een GLI aanbieden in Hengelo. Elke aanbieder is benaderd voor een interview over de ervaringen met de GLI en de uitdagingen die er zijn tijdens de implementatie ervan. Daarnaast is gevraagd naar noodzakelijke ondersteuning en zaken die in 2022 aangepakt zouden moeten worden. Vervolgens zijn de interviews uitgewerkt en de uitdagingen gebundeld. De komende maanden worden de prioriteiten vastgesteld met de GLI aanbieders en wordt bekeken met samenwerkingspartners in Hengelo hoe een verbeterslag gemaakt kan worden.