Samen Sportief in Beweging

Samen Sportief in Beweging (SSiB) is een gecombineerde leefstijl interventie (GLI) gericht op bestrijding van overgewicht en obesitas waarbij de deelnemers gedurende een jaar begeleid worden door een leefstijladviseur.

De interventie heeft inmiddels 400 deelnemers bereikt in gemeente Borne, Capelle a/d IJssel, Kerkrade, Rotterdam en Zuidplas.

Na de intake starten de deelnemers met een basiscursus van acht weken gevolgd door een nazorgtraject van 10 maanden. Deelnemers worden geprikkeld zelfstandig te bewegen door verschillende bewegingsvormen te ervaren en daarna hun gekozen bewegingsvorm zelfstandig voort te zetten. Tevens worden zij begeleid door een diëtist voor begeleiding in hun voedingspatroon. De sessies worden op maat aangeboden in samenwerking met een fysiotherapeut, diëtist en sportaanbieders van laagdrempelig aanbod uit de buurt. Tijdens de cursus SSiB wordt op buurtniveau een daadwerkelijke verbinding gelegd tussen zorgverlening, welzijn en sport- en beweegaanbod.

SSiB biedt aan een intermediaire doelgroep zoals huisartsen, praktijkondersteuners, welzijnswerkers een goede mogelijkheid om cliënten met een leefstijlprobleem toe te leiden naar laagdrempelig sport- en beweegaanbod in combinatie met dieetadvisering. SSiB is specifiek gericht op mensen met een lagere sociaal economische status, die slecht scoren op gezondheidsbeleving en gezondheidsvaardigheden (en voor wie de drempel voor het reguliere beweegaanbod te hoog is).

Enthousiast geworden?

De interventie is opgenomen in de database van Centrum Gezond Leven als ‘goed onderbouwd’. Via onderstaande link is meer informatie beschikbaar over o.a. de inhoud van de interventie, de werkwijze en de kosten: (https://interventies.loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies/interventies-zoeken/1402450 )

Benodigde materialen voor de uitvoering van de interventie (handleiding, toolkit, cursusboeken etc.) zijn via de GLC verkrijgbaar.

Succesfactoren

Op 4 juni 2020 verwacht de GLC dat haar interventie het keurmerk ‘eerste bewijs voor effectiviteit’  te mogen ontvangen.

Samen Sportief in Beweging biedt deelnemers met een probleem op het gebied van leefstijl en met een grote afstand tot sport de mogelijkheid te werken aan voeding en bewegen, waarbij aandacht wordt besteed aan de overdracht naar structureel bewegen in de buurt.

Zorg en sport worden verbonden, onder andere door het ontstaan van samenwerkingsverbanden tussen zorgverleners, welzijnswerkers en sport- en beweegaanbieders.

Uitdagingen

Een belangrijk aandachtspunt is het vinden van structurele financiering van de interventie. De opname van de GLI in de basisverzekering biedt daarvoor zeker kansen. De GLC zal voor het najaar van 2020 de interventie zo herschrijven dat het past binnen prestatiebeschrijving van de NZa. .