Onze diensten

Samen Sportief in Beweging (SSiB)

Samen Sportief in Beweging (SSiB) is een gecombineerde leefstijl interventie (GLI) gericht op bestrijding van overgewicht en obesitas. SSiB begeleidt deelnemers gedurende een jaar met een leefstijladviseur. Na de intake starten de deelnemers met een basiscursus van acht weken gevolgd door een nazorgtraject van 10 maanden. Deelnemers worden geprikkeld zelfstandig te bewegen door verschillende bewegingsvormen te ervaren en daarna hun gekozen bewegingsvorm zelfstandig voort te zetten. Tevens worden zij begeleid door een diëtist voor begeleiding in hun voedingspatroon. De sessies worden op maat aangeboden in samenwerking met een fysiotherapeut, diëtist en sportaanbieders van laagdrempelig aanbod uit de buurt. Tijdens de cursus SSiB wordt op buurtniveau een daadwerkelijke verbinding gelegd tussen zorgverlening, welzijn en sport- en beweegaanbod.

Lees verder…

Samen Gezond Eten en Bewegen

Samen Gezond Eten en Bewegen (SGEB) is een gecombineerde leefstijl interventie (GLI) om vrouwen met overgewicht en met een lage sociaaleconomische status te begeleiden naar een blijvend verbeterde ervaren gezondheid. Uniek aan deze interventie is dat een deel van de deelnemers wordt opgeleid om zelf de basiscursus te geven. Dit zijn dus vrouwen uit dezelfde doelgroep, wat de laagdrempeligheid en herkenning voor deelnemers bevordert. Zij worden daarbij ondersteund door een communitybuilder.

Lees verder…

Subsidieaanvragen

De Gezonde Leefstijl Company heeft ruime ervaring met het doen van subsidieaanvragen bij verschillende instanties. Deze kennis kan benut worden bij uw specifieke subsidieaanvraag bij bekende en minder bekende financiers.

Projectmanagement

Zowel Marjo van Hal als Meike Los hebben ruime ervaring met het opzetten, uitvoeren, ondersteunen en verantwoorden van projecten gericht op gezondere leefstijl. Ze kunnen uw organisatie daarbij tijdelijk ondersteunen of het gehele project van begin tot eind managen.