Mooi artikel in NRC

Mooi artikel van het NRC over de gezondheidsbevorderende trajecten die gemeente Rotterdam inzet voor Rotterdammers die een afspraak tot tegenprestatie aangaan in het kader van hun uitkering. Wij onderschrijven dat heel goed gestart kan worden met zo’n traject vanuit extrinsieke motivatie en het ‘moeten deelnemen’. Tijdens het traject wordt dit omgezet in intrinsieke motivatie. Nu al zo vaak gezien dat deelnemers aan onze interventies Samen Sportief in Beweging en Samen Gezond Eten en Bewegen naast een betere gezondheid, meer zelfvertrouwen krijgen en meer zijn gaan participeren in de maatschappij!

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/01/dieet-en-sport-als-tegenprestatie-a4014018