Missie

De Gezonde Leefstijl Company heeft als droom dat de afstand tussen zorg- en sport-/aanbieders kleiner wordt zodat deelnemers aan haar interventies daadwerkelijk in staat zijn om aan een gezondere leefstijl te werken. Juist door tegelijkertijd in te zetten op een grotere maatschappelijke participatie wordt het aangeleerde gezondere gedrag enorm versterkt.

Effectieve interventies

De GLC zet zich in voor het verspreiden van haar effectieve interventies. Enerzijds door het doorontwikkelen van haar eigen interventies Samen Sportief in Beweging en Samen Gezond Eten en Bewegen. Anderzijds door aan te haken bij partners met andere effectieve interventies. Deze interventies worden op maat en naar wens van de samenwerkende partijen uitgerold. Door de inzet en verspreiding van deze effectieve interventie(s) wil de GLC zoveel mogelijk mensen daadwerkelijk laten starten met bewegen, het plezier ervan te laten ervaren en bewegen een vanzelfsprekend onderdeel te laten worden van het dagelijks leven. De GLC draagt daarbij mee aan een kostenbesparing binnen de gezondheidszorg door haar deelnemers met een verhoogde kans op chronische ziekten langer uit de zorg te houden. Maar tevens een kostenbesparing voor gemeenten omdat hun bewoners actiever gaan participeren in hun gemeente.

Samenwerken

De GLC zal aansluiten bij belangrijke projecten in de buurt door samen te werken met de daarvoor belangrijke partijen (o.a. Gemeenten, welzijnspartijen, sportbonden, sportraden, kennisinstituten, GGZ-instellingen, private partijen, ROS’ sen (RegionaleOndersteuningsStructuren), verzekeringsmaatschappijen, zorgprofessionals, sportprofessionals).

De GLC ziet een rol voor zichzelf weggelegd om zorgverzekeraars en gemeenten te overtuigen van het effect van de interventies en de daarbij behorende vergoeding.

Als randvoorwaarde voor de effectieve interventies geldt o.a. dat er gebruik wordt gemaakt van kwalitatief goede zorg- en sportaanbieders. De GLC ziet een rol voor zichzelf weggelegd om deskundigheidsbevordering mee te helpen ontwikkelen en uit te rollen waar nodig.