Het DNA van GLC

De Gezonde Leefstijl Company zet zich in voor het verkrijgen van een duurzame gezondheidswinst en een hogere maatschappelijke participatie voor deelnemers van haar interventies door ze –letterlijk en figuurlijk- in beweging te krijgen.

Beweegprogramma’s

GLC heeft gecombineerde leefstijlinterventies ontwikkeld, toegepast en getoetst op effectiviteit. Onderzoek, verricht in samenwerking met Erasmus Universiteit en gemeente Rotterdam, toont aan dat de beweegprogramma’s van GLC leiden tot een beter ervaren gezondheid van deelnemers en meer participatie in de samenleving.

Verbinding

De Gezonde Leefstijl Company (GLC) geeft handen en voeten aan de noodzakelijke verbinding tussen gemeenten, zorg, welzijn en sport/bewegen waarmee wordt bijgedragen aan het overbruggen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen en een hogere maatschappelijke participatie.

Integraal

Door het toenemend aantal leefstijl gebonden chronische aandoeningen en maatschappelijke ontwikkelingen wordt de verbinding tussen gemeenten, zorg, welzijn en sport/bewegen steeds belangrijker. De Gezonde Leefstijl Company ondersteunt met adviezen en praktische begeleiding gemeentelijke beleidsmedewerkers, aktiveringscoaches, werkconsulenten, eerstelijnszorgverleners, welzijnswerkers en sport- en beweegaanbieders om een integrale aanpak en samenwerking tussen deze partijen te bewerkstelligen.