GLI boost Rotterdam

De Gezonde Leefstijl Company mag aan de slag met het ondersteunen van Gemeente Rotterdam bij het bereiken van de groep kwetsbare Rotterdammers met een ongezonde leefstijl. Wij hebben een plan dat inzet op het potentieel dat de Gecombineerde Leefstijl Interventie biedt. Dit plan sluit aan bij het gedachtegoed van de wijkpreventieketen, met de daarin beoogde samenwerking tussen het medische en sociale domein. Onze inzet binnen deze wijkpreventieketen start in de wijken Beverwaard, Crooswijk en Oude Noorden en kan dienen als blauwdruk voor de andere wijken in Rotterdam.

Er wordt per wijk een startfoto gemaakt van beschikbare leefstijlcoaches en welke GLI’s zijn of worden uitgevoerd in die wijken. Hierbij worden de direct aangrenzende wijken ook meegenomen vanwege het feit dat bewoners van die wijken gebruik zouden kunnen maken van de GLI.

Bij de actieve GLI locaties en bij eventuele gestopte GLI locaties worden ervaringen met de GLI opgehaald en uitdagingen in kaart gebracht. Tevens inventariseren we bij hen de ondersteuningswensen. Waar lopen zij tegen aan? Wat kan hen helpen?

De inventarisatie van aanbevelingen/uitdagingen zijn input voor onze ondersteuning. De aanbevelingen worden besproken met Rijnmond Dokters en gemeente en aangescherpt met hun input voordat we deze landelijk inbrengen in overleggen. Er wordt een routekaart gemaakt voor de actiepunten die uit het behoefte-onderzoek komen en de afhandeling ervan.

Het behoefteonderzoek in de 3 wijken is de basis voor de noodzakelijke ondersteuning van de (potentiële) GLI aanbieders. Hierbij wordt aangesloten bij de realisatie van de wijkpreventieketens in die 3 wijken.

We fungeren als helpdesk voor alle GLI-aanbieders. Wij bieden deze ondersteuning door het begeleiden van de professionals tijdens de uitvoering van de GLI. Wij denken dat de verschillende GLI’s elkaar mooi aanvullen. Wij ondersteunen ze bij het maken van een weloverwogen keuze welke GLI bij welke Rotterdammer in te zetten, de contacten met het sociale domein en hulp bij de administratieve last die ze ervaren.

Om meer Rotterdammers te laten instromen zal actief ingezet worden op communicatie over de GLI in Rotterdam. Samen met Rijnmond Dokters en gemeente Rotterdam bekijken we hoe een publiekscampagne kunnen inzetten.