Opdracht voor Lokaal Preventie Akkoord Hengelo

In 2022 heeft de Gezonde Leefstijl Company (GLC) een opdracht gekregen om gemeente Hengelo advies te geven hoe de Gecombineerde Leefstijl Interventie een boost kan krijgen. Op dit moment zijn er te weinig locaties die de GLI aanbieden en worden te weinig deelnemers bereikt om het verschil te maken in het terugdringen van de cijfers overgewicht en obesitas. De GLC zet in op meer bekendheid met de GLI voor professionals en potentiële deelnemers, meer locaties die een GLI willen aanbieden en ondersteuning van alle GLI aanbieders.

Allereerst is gestart met een “0- meting” door in kaart te brengen welke organisaties een GLI aanbieden in Hengelo. Elke aanbieder is benaderd voor een interview over de ervaringen met de GLI en de uitdagingen die er zijn tijdens de implementatie ervan. Daarnaast is gevraagd naar noodzakelijke ondersteuning en zaken die in 2022 aangepakt zouden moeten worden. Vervolgens zijn de interviews uitgewerkt en de uitdagingen gebundeld. De komende maanden worden de prioriteiten vastgesteld met de GLI aanbieders en wordt bekeken met samenwerkingspartners in Hengelo hoe een verbeterslag gemaakt kan worden.

Mooi artikel in NRC

Mooi artikel van het NRC over de gezondheidsbevorderende trajecten die gemeente Rotterdam inzet voor Rotterdammers die een afspraak tot tegenprestatie aangaan in het kader van hun uitkering. Wij onderschrijven dat heel goed gestart kan worden met zo’n traject vanuit extrinsieke motivatie en het ‘moeten deelnemen’. Tijdens het traject wordt dit omgezet in intrinsieke motivatie. Nu al zo vaak gezien dat deelnemers aan onze interventies Samen Sportief in Beweging en Samen Gezond Eten en Bewegen naast een betere gezondheid, meer zelfvertrouwen krijgen en meer zijn gaan participeren in de maatschappij!

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/01/dieet-en-sport-als-tegenprestatie-a4014018

Webinar Pharos

We hebben meegewerkt aan een webinar over de Gecombineerde Leefstijl Interventie en het bereik van de lage sociaal economische doelgroep. Via onderstaande link kun je onze bijdrage bekijken:

Erkenning ‘Eerste aanwijzing voor effectiviteit’ binnen!

Sinds 5 juni 2020 is onze gecombineerde leefstijlinterventie Samen Sportief in Beweging erkend door het RIVM met het keurmerk ‘eerste aanwijzing voor effectiviteit’. Met dank aan het onderzoek van het Erasmus MC naar de effecten onder de doelgroep lage ses!

We gaan nu door naar de volgende stap : opname in de basisverzekering!

Voorlopige stop groepen SGEB

Vanwege het Corona virus zullen de groepen SGEB in Bloemhof en Crooswijk voorlopig niet doorgaan (vanaf 6 maart). Zodra de situatie dat toelaat gaan de groepen weer starten op de verschillende locaties.