Mooi artikel in NRC

Mooi artikel van het NRC over de gezondheidsbevorderende trajecten die gemeente Rotterdam inzet voor Rotterdammers die een afspraak tot tegenprestatie aangaan in het kader van hun uitkering. Wij onderschrijven dat heel goed gestart kan worden met zo’n traject vanuit extrinsieke motivatie en het ‘moeten deelnemen’. Tijdens het traject wordt dit omgezet in intrinsieke motivatie. Nu al zo vaak gezien dat deelnemers aan onze interventies Samen Sportief in Beweging en Samen Gezond Eten en Bewegen naast een betere gezondheid, meer zelfvertrouwen krijgen en meer zijn gaan participeren in de maatschappij!

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/01/dieet-en-sport-als-tegenprestatie-a4014018

Webinar Pharos

We hebben meegewerkt aan een webinar over de Gecombineerde Leefstijl Interventie en het bereik van de lage sociaal economische doelgroep. Via onderstaande link kun je onze bijdrage bekijken:

Erkenning ‘Eerste aanwijzing voor effectiviteit’ binnen!

Sinds 5 juni 2020 is onze gecombineerde leefstijlinterventie Samen Sportief in Beweging erkend door het RIVM met het keurmerk ‘eerste aanwijzing voor effectiviteit’. Met dank aan het onderzoek van het Erasmus MC naar de effecten onder de doelgroep lage ses!

We gaan nu door naar de volgende stap : opname in de basisverzekering!

Voorlopige stop groepen SGEB

Vanwege het Corona virus zullen de groepen SGEB in Bloemhof en Crooswijk voorlopig niet doorgaan (vanaf 6 maart). Zodra de situatie dat toelaat gaan de groepen weer starten op de verschillende locaties.