Werkwijze

/Werkwijze
Werkwijze 2017-10-03T11:56:14+00:00

Pijlers

De Gezonde Leefstijl Company richt zich op een aantal pijlers:

  1. Interventies op maat voor elke buurt;
  2. Het begeleiden van professionals;
  3. Het leggen van verbindingen tussen gemeente, welzijn, zorg en sport/bewegen;
  4. Deskundigheidsbevordering voor gemeente, welzijn, zorg- en sport/beweegprofessionals.

De Gezonde Leefstijl Company organiseert effectieve interventies en ondersteunt de daarbij ontstane netwerken tussen gemeente, welzijn, zorg en sport/bewegen. Op deze manier wordt de noodzakelijke verbinding tussen deze soms ver uit elkaar liggende werelden gemaakt.

Aanpassen aan lokale situatie

Met de netwerkpartners bekijkt de Gezonde Leefstijl Company samen de mogelijkheden om de effectieve interventies door te ontwikkelen en aan te passen aan de lokale situatie. Hier horen ook de lokale financieringsmogelijkheden bij om lokaal de interventie op te kunnen zetten en netwerken te ondersteunen en te werken aan de kwaliteit van de interventie plus deskundigheidsbevordering van de professionals.

De Gezonde Leefstijl Company zet zich in om effectieve interventies verder te ontwikkelen door verbeterslagen te maken met opgedane kennis uit de proces- en effectevaluaties. Bovendien laat de Gezonde Leefstijl Company (wetenschappelijk) onderzoek verrichten naar de effecten van de interventies.

Samen een gezonder Nederland?

Als u denkt dat u onze hulp en ondersteuning kunt gebruiken dan kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met ons. Onze werkzaamheden beginnen altijd met een gratis kennismakingsgesprek. We bekijken samen naar uw vraag en bekijken welke bijdrage wij kunnen leveren.

Contact opnemen