Project FNO Gezonde Toekomst Dichterbij

/Project FNO Gezonde Toekomst Dichterbij
Project FNO Gezonde Toekomst Dichterbij 2017-09-06T11:15:55+00:00

Samen Gezond Eten en Bewegen

Twee achterstandswijken in Rotterdam (Bloemhof en Crooswijk) gaan de sociaal economische achterstand van gezinnen verbeteren, met behulp van de interventie Samen Gezond Eten en Bewegen (SGEB).  De vorming en uitbreiding van communities in deze wijken is essentieel, zodat door professionals opgeleide ervaringsdeskundigen hun omgeving stimuleren om ook gezonder te bewegen en eten. Met behulp van FNO subsidie (binnen het programma Gezonde Toekomst Dichterbij) en cofinanciering door gemeente Rotterdam wordt dit programma van 2016 t/m 2019 mogelijk gemaakt.

Vrouwen uit multiproblem gezinnen, veelal met bijstandsuitkering en prestatieverplichting werken aan hun gezondheid. De kracht van de interventie is de opbouw van de cursus in drie fasen. Van het zelf ervaren van de lessen, gegeven door betrokken en ervaren professionals, het coaching gedeelte in fase twee, waarin ze zelfkennis en vaardigheden leren overdragen binnen de veilige omgeving van de eigen groep en tenslotte het daadwerkelijk lesgeven aan een nieuwe groep deelnemers. Daarbij is het begeleidende team van professionals en communitybuilder van belang om alle obstakels die op de weg komen het hoofd te bieden.

Samen een gezonder Nederland?

Als u denkt dat u onze hulp en ondersteuning kunt gebruiken dan kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met ons. Onze werkzaamheden beginnen altijd met een gratis kennismakingsgesprek. We bekijken samen naar uw vraag en bekijken welke bijdrage wij kunnen leveren.

Contact opnemen