Project Gezondheidsbevordering Welzijnsorganisatie

/Project Gezondheidsbevordering Welzijnsorganisatie
Project Gezondheidsbevordering Welzijnsorganisatie 2017-09-06T12:01:15+00:00

Samen Sportief in Beweging

Binnen de aanbesteding van de welzijnspartij DOCK wordt in de wijk Crooswijk in Rotterdam de cursus Samen Sportief in Beweging uitgevoerd. In nauwe samenwerking met de Vrijwilligerswinkel en de Taskforce Tegenprestatie worden deelnemers geselecteerd, die vanwege lichamelijke/psychische klachten de stap naar het doen van vrijwilligerswerk nog niet kunnen zetten.

De basis van de aanpak is een achtweekse cursus. Het bestaat uit een gedeelte beweging onder leiding van een fysiotherapeut/sportleraar en een gedeelte voedingsvoorlichting onder leiding van een diëtist. Na afloop van de cursus gaan deelnemers zelfstandig verder met hun gekozen bewegingsvorm. Ze worden daarnaast begeleid door de Vrijwilligerswinkel in het vinden van passend vrijwilligerswerk. Tevens wordt bekeken hoe de deelnemers ondersteund kunnen worden in het verder verbeteren van hun ervaren gezondheid (bijvoorbeeld gezinshulp en schuldsanering).

Tijdens het beweeggedeelte gaat de deelnemer eerst drie weken bewegen in groepsverband onder begeleiding van een fysiotherapeut. Vervolgens worden de trainingen gedurende twee weken geleidelijk overgedragen aan de sportaanbieder. De sportaanbieder verzorgt de trainingen, de fysiotherapeut bewaakt een medisch verantwoorde uitvoering. De laatste drie weken kent de deelnemer zijn eigen mogelijkheden en ligt het accent op het leren kennen van de sportmogelijkheden en plezier beleven aan bewegen. In de tien maanden volgend op de cursus komen de deelnemers één keer per kwartaal terug voor evaluatie. Zo worden resultaten over langere tijd gemeten en wordt geborgd dat deelnemers de opgedane kennis en het behaalde resultaat langere tijd vasthouden.

Samen een gezonder Nederland?

Als u denkt dat u onze hulp en ondersteuning kunt gebruiken dan kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met ons. Onze werkzaamheden beginnen altijd met een gratis kennismakingsgesprek. We bekijken samen naar uw vraag en bekijken welke bijdrage wij kunnen leveren.

Contact opnemen