Loading...
Home 2017-10-03T11:03:00+00:00

Voor het ontwikkelen, opzetten en uitvoeren van leefstijl interventies

De Gezonde Leefstijl Company zet zich vol in binnen projecten, die als doel hebben mensen een gezondere leefstijl te laten aannemen. Het bedrijf heeft grote expertise in het ontwikkelen, opzetten en uitvoeren van geïntegreerde leefstijl interventies. Daaraan ten grondslag ligt een brede kennis van de algemene en regionale gezondheidszorg, sportaanbod en welzijnsorganisaties

Meer over ons

Samenwerken

Het verkrijgen van een duurzame gezondheidswinst en een hogere maatschappelijke participatie bij inwoners van Nederland door ze –letterlijk en figuurlijk- in beweging te krijgen.

MEER OVER SAMENWERKEN

Verbinden

Handen en voeten geven aan de noodzakelijke verbinding tussen gemeentelijke diensten, zorg, welzijn en sport/bewegen voor het terugdringen van (sociaaleconomische) gezondheidsverschillen en een hogere maatschappelijke participatie.

MEER OVER VERBINDEN

Adviseren

Praktische begeleiden van gemeentelijke beleidsmedewerkers, aktiveringscoaches, werkconsulenten, eerstelijnszorgverleners, welzijnswerkers en sport- en beweegaanbieders in Nederland.

MEER OVER ADVISEREN

Laatste nieuws

Hier leest u nieuws, laatste ontwikkelingen en andere wetenswaardigheden over de Gezonde Leefstijl Company.

Samen Sportief in Beweging

De eerste groep deelnemers van 2017 heeft de cursus Samen Sportief in Beweging afgerond. Mooie resultaten zijn behaald en alle deelnemers blijven bewegen bij sportaanbieders in hun wijk.

Samen Gezond Eten en Bewegen

Net voor de zomervakantie hebben 10 ervaringsdeskundigen in Crooswijk hun verdiende certificaat ontvangen! Zij ontvingen hun certificaat uit handen van Marjo van Hal in het Huis van de Wijk Berkelplein.

Meer nieuws

Opdrachtgevers

Samen Sportief in Beweging

De Gezonde Leefstijl Company is betrokken bij de uitvoering van een project gericht op gezondheidsbevordering voor Rotterdammers die een tegenprestatie moeten leveren. Ze doen dit in opdracht van de welzijnspartij DOCK en de Vrijwilligerswinkel in Crooswijk en in samenwerking met Taskforce Tegenprestatie (Maatschappelijke Ontwikkeling Gemeente Rotterdam).

Bekijk deze case

Project Samen Gezond Eten en Bewegen

Binnen het programma Gezonde Toekomst Dichterbij van Fonds NutsOhra treedt de Gezonde Leefstijl Company als projectleider en budgethouder op in het project Samen Gezond Eten en Bewegen. Dit project loopt van 2016 t/m 2019 in de wijken Crooswijk en Bloemhof in Rotterdam. Het doel is om de sociaal economische gezondheidsverschillen bij kansarme gezinnen te verminderen.

Bekijk deze case

Kwaliteitstraject Gecombineerde Leefstijlinterventie

Vanaf de tijd dat de interventie Samen Sportief Afvallen als onderdeel binnen Van Klacht naar Kracht kon lopen met behulp van de ZonMw subsidie Preventiekracht dichtbij huis zijn de professionals van de Gezonde Leefstijl Company bezig met het maken van kwaliteitsslagen.

Bekijk deze case

In Beweging

In gemeente Zuidplas geeft de Gezonde Leefstijl Company samen met Top Make a Move invulling aan een gezondheidsbevorderend programma voor mensen die een gemeentepolis in combinatie met en ongezond BMI en bijpassende gezondheidsklachten hebben en nog geen passend vrijwilligerswerk hebben gevonden.

Bekijk deze case

Eigenlijk kunnen we geen partij opnoemen waarmee we niet mee zouden willen samenwerken als de vraag past binnen één van de aandachtsgebieden van de Gezonde Leefstijl Company.

Op dit moment werken we samen met:

  • Gezondheidscentra

  • Huisartsen

  • Fysiotherapeuten

  • Diëtisten

  • Sportstimulering

  • Gemeentelijke(lijke dienste)n

  • Organisaties die zich richten op het bereiken van de allochtone doelgroep

Samen een gezonder Nederland?

Als u denkt dat u onze hulp en ondersteuning kunt gebruiken dan kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met ons. Onze werkzaamheden beginnen altijd met een gratis kennismakingsgesprek. We bekijken samen naar uw vraag en bekijken welke bijdrage wij kunnen leveren.

Contact opnemen